Преглед на файлове

ajout script construction slides

master
FRANCOIS PELLETIER преди 1 година
родител
ревизия
57e8163f1e
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 0 реда
  1. +2
    -0
      slides/set.bash

+ 2
- 0
slides/set.bash Целия файл

@@ -0,0 +1,2 @@
#!/bin/bash
pdftk baxter.pdf emphase.pdf role-commentaires.pdf qualite-commentaires.pdf entites.pdf relations.pdf cat output slides-commentaires-theorie.pdf

Зареждане…
Отказ
Запис